Våra workshops och utbildningar 

Ett stort antal studier visar att det går att lära ut välbefinnande och resiliens med interventioner som använder tillämpad positiv psykologi. 

My Strong Mind designar utbildningsupplägg där forskningen från positiv psykologi har översatts till förståbar teori och vardagsnära praktiska metoder och verktyg som alla kan förstå och lära sig.

Vi samarbetar med psykologer, pedagoger och forskare i skapandet av och i implementeringen av våra utbildningspaket. Tillsammans med kund skräddarsyr vi ett upplägg som möter behoven och förutsättningarna i din kontext.

Se våra workshops och utbildningar nedan