Studera Starkt

Finsk skolforskning till Sverige genom My Strong Mind


My Strong Mind är mycket glada över att kunna erbjuda kursen Studera Starkt som en del i vårt utbud.

Kursen, som bygger på forskning och beprövade metoder i positiv psykologi, pedagogik och kognitiv beteendeterapi  är skapad av ett finskt forskningsteam från Helsingfors universitet och Folkhälsans forskningscentrum och har tillsammans med My Strong Mind anpassats till en svensk skolkontext.

I Studera Starkt utbildas lärare, mentorer och elevhälsopersonal i att utbilda elever i hälsofrämjande metoder och verktyg. Kursen Bygger på PERMA-Modellens fem byggstenar för välbefinnande och alla lektioner syftar till att stärka en eller flera av dessa byggstenar.

Utbildningen omfattar såväl teori som diskussioner och praktiska övningar. Mellan lektionerna får deltagarna öva på att förankra innehållet i sin vardag.

Programmet är tänkt att nå elever återkommande under ett eller flera läsår på till exempel introduktionsdagar och schemabrytande dagar i kombination med mentorstid och i ordinarie undervisning. I utbildningspaket ingår material i form av konkreta lektionsupplägg med PowerPoints med lärarinstruktioner. 

Material och upplägg kan anpassas till skolans behov och förutsättningar och kan variera mellan 10-20 timmar i omfattning, uppdelad som en grundkurs och en fortsättningskurs.

Studera Starkt har testats i ett antal vetenskapliga studier med goda resultat och hög elevnöjdhet.

Läs mer om forskningsprojektet Studera Starkt här.

Röster från elever som deltagit i Studera Starkt:

PERMA-Modellen - Byggstenar för välbefinnande