Tillsammans är vi starkast

My Strong Mind arbetar med forskare, psykologer och pedagoger och anpassar arbetsgruppens kompetens efter kundens efterfrågan och behov. Vi ser ett stort värde i att dela varandras erfarenhet och kunskap. 
Lär känna några av våra samarbetspartners nedan. 

Monica Londen

Monica Londen är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon är en av projektledarna i forskningsprojektet Studera starkt som fokuserar på positiv psykologi och pedagogik för elever i gymnasiet.

Också undervisning inom högre utbildning, själv-reglerat lärande och mångfald inom pedagogisk verksamhet hör till Monicas forskningsintressen. 

Åse Fagerlund

Åse Fagerlund är filosofie doktor, neuropsykolog och psykoterapeut. Vid Samfundet Folkhälsans forskningscentrum, enheten för folkhälsoforskning i Helsingfors, leder hon sedan 2015 en forskargrupp som forskar i metoder för att stärka välbefinnande hos barn, unga och vuxna, med mycket goda resultat.

Ulrika Zettersten

Ulrika Zettersten är retoriker, logonom och sångpedagog. Hon är utbildad på Stockholms universitet och på SMI, Stockholms musikpedagogiska institut. Ulrika driver Röstbolaget sedan 2012 där muntlig kommunikation och retorik står i fokus. Ulrika har också studerat Positiv psykologi på Mittuniversitetet och vidare, i samarbete med Helsingfors universitet och My Strong Mind, undervisat både elever och skolpersonal i ämnet.