My Strong Minds grundare

Monica Erestam Starck 

Master of Science 
Positiv psykologi och Coachningspsykologi 


Referens från elev

"Tack! Det har varit något av det mest givande ämnena jag har haft i skolan, troligen ett av de allra viktigaste."


My Strong Minds samarbetspartners

Tillsammans är vi starkast

När vi mår bra presterar vi bättre

När vi mår bra och upplever positiva känslor händer en massa bra saker i våra hjärnor och kroppar? Forskning har till exempel visat att en hjärna i positiv sinnesstämning blir mer kreativ, bättre på att lösa problem och på att lära sig nya saker. När vi mår bra känner vi också större tillit och samhörighet med andra och får på så sätt bättre förutsättningar att bygga goda relationer. Mår vi bra får vi bättre förutsättningar att också prestera bra, både i skola och på jobbet. 

 


Från teori till praktiska verktyg 

My Strong Mind designar utbildningsupplägg där forskningen från positiv psykologi har översatts till förståbar teori och vardagsnära praktiska metoder och verktyg som alla kan förstå och lära sig.

Vi är ett nätverksbaserat företag och anpassar arbetsgruppens kompetens utefter kundens efterfrågan och behov. Våra samarbetspartners är forskare, psykologer och pedagoger. 

Grundare Monica Erestam Starck

Det är inspirerande när forskning blir konkret, vardagsnära och kan göra skillnad i människors liv.

Det har varit en drivkraft för mig när jag under de senaste åren har fördjupat mig i forskning med inriktning på välbefinnande, lycka, eller vad man nu väljer att kalla det, och hur den kan göra nytta i skolan och på våra arbetsplatser. För det kan den. Och det behövs. 

Den psykiska ohälsan ökar, både bland unga och vuxna. 62% av flickor i åldern 15 år upplever återkommande psykosomatiska besvär. Motsvarande siffra för pojkar är 35%. Närmare hälften av sjukskrivningarna på våra arbetsplatser beror på psykisk ohälsa. De flesta är orsakade av stress. 

Vi kan bättre. Det är dags att välbefinnande och mänsklig hållbarhet får en prioriterad plats på agendan. Därför har jag startat My Strong Mind. 

Jag har från början en bakgrund inom musik. Det har tagit sig olika uttryck och jag har haft förmånen att verka både som artist, sångerska och sångpedagog. 

Som pedagog har jag också arbetat i gymnasieskolan under många år. Här har jag upplevt ovannämnda statistik i verkligheten och det har varit mycket tydligt att allt fler mår dåligt och behöver bättre stöd. 

Det behövs ett bättre förebyggande arbete som når alla, där unga får lära sig om psykiskt välbefinnande, prata om hur de mår och en möjlighet att dela sina tankar och känslor med andra, både vuxna och jämnåriga. 
 

Under de senaste 6 åren har jag fördjupat mig inom psykologi och 2022 slutförde jag en internationell Master of Science i psykologi från University of East London med inrikting på just välbefinnande. 


My Strong Mind har både svenska och internationella samarbetspartners. Tillsammans med ett forskningsteam från Helsingfors Universitet och den finska folkhälsan arbetar vi t.ex. med skolprogrammet Studera Starkt i svensk kontext med en förhoppning om att stärka elevers (och lärares) välbefinnande och förmåga att hantera motgångar.

Vi erbjuder även utbildningar för organisation och arbetsplatser för även här ser vi att kunskap kring välbefinnande kan göra stor skillnad. 

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar eller vill prata mer kring ett utbildningsupplägg för din kontext. 

Pernilla Nordberg 
Biträdande Rektor, Rytmus Stockholm

"Monica Starck är en fantastisk föreläsare och workshopledare. Inom ramen för ett förstelärarskap har Monica utbildat och entusiasmerat kollegiet inom positiv psykologi. Det är viktigt och spännande att som skola få kännedom om ny forskning och nya metoder som påverkar lärande och välbefinnande. Monica har i sitt arbete verkligen tillvaratagit och vävt samman såväl skolans lärare och elevhälsans kompetenser".


Jill Nordin
Lärare Rytmus, Stockholm

"Jag har haft ynnesten att få jobba nära Monica i många år. Hon är en driven och entusiasmerande kollega, och samtidigt en väldigt lyhörd och varm person - vare sig hon står i ett klassrum i möte med elever eller på scen och föreläser och utbildar oss kollegor i positiv psykologi".

Karin Brunnsberg
Lärare Rytmus, Stockholm

"Jag har fått med mig så många bra verktyg under min utbildning i positiv psykologi. Dels har jag blivit stärkt i min roll som mentor och känner ett större självförtroende i mötet med elever och föräldrar. Jag upplever även att utbildningen har påverkat mitt eget välbefinnande till det bättre. Tack!"