Integritetspolicy


GDPR, även kallad dataskyddsförordningen är en lag som gäller alla EU-länder och som innebär ett ökat skydd för privatpersoners integritet.

My Strong Mind tar din integritet på största allvar och hanterar alla kunders personuppgifter med aktsamhet. Den här integritetspolicyn förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar besökares personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.
Ansvarig person för hantering av personuppgifter på mystrongmind.se är Monica Erestam Starck .

Webbplatsen mystrongmind.se är krypterad med SSL-certifikat (HTTPS).

Tredje part
Mystrongmind.se kan publicera eller erbjuda produkter från tredje part på webbsidan. Dessa tredje parts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. My Strong Mind tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Men eftersom vi vill skydda integriteten på vår webbplats välkomnar vi kommentarer om dessa webbplatser.

Mottagare av personuppgifterna
My Strong Mind säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är de betrodda tredje parter som hjälper mig att hantera webbplatsen, driva min verksamhet om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte överenskommits. My Strong Mind kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, att upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personlig identifierbar information som samlas in från webbplatsen om besökare får emellertid lämnas till tredje part.

Personuppgifter vi samlar in
Mystrongmind.se samlar endast in uppgifter från de som aktivt tillhandahåller oss dem genom att skicka in meddelanden via formulär på webbplatsen, dessa sparas i Snowfires (webbplatsens crm-system) databas. De sparas endast så länge som det krävs för syftet med kommunikationen mellan My Strong Mind och kund eller tills kund meddelar oss att radera deras information.

Kund hos My Strong Mind och person som skickat in formulär har alltid rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag om den information som finns registrerad av person. Dessa kan begäras kostnadsfritt en gång per kalenderår, förfrågan görs via e-post till .

Kund har rätt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter rättade, detta sker via e-post till .

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Ändringar i den här integritetspolicyn för My Strong Mind förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2022-09-13