92, 9 % rekommenderar kursen till andra studenter.

67% av Studenterna upplevde att kursen hade en mycket positiv eller positiv påverkan på deras välbefinnande.

63.9% av eleverna gav kursen 4 eller 5 i betyg på en skala från 1-5 där 5 poäng är bästa betyg. 

63.9 % av eleverna upplevde att innehållet i kursen var användbart i deras privata liv.  

Studier visar att det går att lära ut välbefinnande och resiliens.
Vi på My Strong Mind vet att det stämmer.


Alternativt en kortare, mindre text här? Max 1-2 meningar.


En rubrik till denna text

Visste du att när vi mår bra och upplever positiva känslor händer en massa bra saker i våra hjärnor och kroppar? Forskning har till exempel visat att vi blir mer kreativa, bättre på att lösa problem och mer öppna för att lära oss nya saker. När vi mår bra känner vi också större tillit och samhörighet med andra och får på så sätt bättre förutsättningar att bygga goda relationer. Obs - jag tog endast texten som fanns under "My Strong Mind" på startsidan.

Positiv psykologi

Positiv psykologi är det vetenskapliga studiet av vad som får människor och samhällen att blomstra och fungera som bäst. Det är också vetenskapen om hur vi kan bygga resurser och stärka vår motståndskraft, vår resiliens, för att hantera utmaningar och på så sätt förebygga psykisk ohälsa. 

Erbjudanden/Aktuellt hos My Strong Mind

Här är en ruta där du enkelt kan lägga in erbjudanden, nyheter osv inom företaget. 
Vad tror du om det?

Resiliens

Resiliens är en form av motståndskraft och handlar om vår förmåga att återhämta oss och hantera påfrestningar och motgångar men också om vår förmåga att kunna anpassa oss till olika miljöer och sammanhang.