Vi kan vända trenden av ökande psykisk ohälsa bland vuxna och unga i Sverige. Vill du vara med?

Vi utbildar både skolor och företag i evidensbaserade metoder och verktyg för välbefinnande och resiliens. 
Tillsammans gör vi skillnad! 

20 år av forskning

Under de senaste 20 åren har forskningen inom psykologi och neurovetenskap avancerat i snabb takt och med dess hjälp kan vi idag inte bara mäta koncept som välbefinnande, engagemang och resiliens utan också förstå och identifiera hur de kan stärkas och utvecklas. Vad vi gör, våra beteenden och vanor, har betydelse och med kunskap och träning kan vi ge oss själva de bästa förutsättningarna för att må och fungera bra i vardagen. Denna kunskap behöver finnas på våra arbetsplatser och skolor. 


Föreläsningar och workshops

My Strong Mind använder nya vetenskapligt utprövade metoder från forskningsområdet positiv psykologi för att stärka välbefinnande och resiliens för stunden och för livet. Vi erbjuder föreläsningar, workshops och praktiska utbildningspaket för grupper och individer inom både skola och organisation. Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg som möter behoven och förutsättningarna i din kontext.

Positiv psykologi

Positiv psykologi är det vetenskapliga studiet av vad som får människor och samhällen att blomstra och fungera som bäst. Det är också vetenskapen om hur vi kan bygga resurser och stärka vår motståndskraft, vår resiliens, för att hantera utmaningar och på så sätt förebygga psykisk ohälsa. 

Aktuellt hos My Strong Mind

My Strong Mind samarbetar med elevhälsan.se!
Här skriver vi en artikelserie om positiv psykologi och hur vetenskapen kan användas praktiskt i skolan.

Varmt välkomna till vårt digitala informationstillfälle om positiv psykologi i skolan den 23/9 2024. Helt kostnadsfritt!
Här berättar vi tex om skolprogrammet Studera Starkt, vår nya utbildning Lilla Mentorsprogrammet om självmedkänsla och andra evidensbaserade sätt att stärka välbefinnande i skolvardagen.

Anmäl ditt intresse via vårt kontaktformulär eller senast den  22/9 kl 17.00. Länk skickas via mejl i anslutning till mötet. 

Resiliens

Resiliens är en form av motståndskraft och handlar om vår förmåga att återhämta oss och hantera påfrestningar och motgångar men också om vår förmåga att kunna anpassa oss till olika miljöer och sammanhang.